Site Meter
garda

Агенција за обезбедување - Гарда

Агенцијата за професионално oбезбедување на имот и лица - ГАРДА, е основана на 1ви Ноември 2004 година во Битола.

Моментално има 60 вработени, од кои вработени за физичко обезбедување, техничко обезбедување, мониторинг центар како и сопствена техничка служба составена од два ел. инг.

На мониторинг центарот се приклучени повеќе од 300 објекти со алармни системи, а голем дел од објектите се покриени со системи за видео надзор. Во делот на физичкото ибезбедување работиме со 9 обејкти кои се познати и реномирани партнери.

Располагаме со 5 патнички возила и два скутери како и едно теренско моторно возило.

Гарда е агенција која нуди најразлични решенија од областа на приватната безбедност:

Гарда го имплементира  системот за управување со квалитет ISO 9001:2008.

Задоволните клиенти и професионализмот во работата ја изградија Гарда во високо професионална, модерна и успешна компанија.

iphone
 
iphone
 
iphone